Dây Tivi trắng liền nguồn Sino RG59/CCS+2cx0.4/SP/TR/CCS/SP

Giá (chưa VAT): Giá:5,000

Giá (gồm VAT): 5,500
Model / Mã đặt hàng: RG59/CCS+2cx0.4/SP/TR/CCS/SP
Thương hiệu:
Day Tivi Trang Lien Nguon Sino Rg59 Ccs2cx04 Sp Tr Ccs Sp
Dây Tivi trắng liền nguồn Sino RG59/CCS+2cx0.4/SP/TR/CCS/SP

Giá (chưa VAT): Giá:5,000

Giá (gồm VAT): 5,500
Model / Mã đặt hàng: RG59/CCS+2cx0.4/SP/TR/CCS/SP
Thương hiệu: