Dây Tivi SP trắng Sino RG6/5C-FB/CCS/80/SP/TR

Giá (chưa VAT): Giá:2,500

Giá (gồm VAT): 2,750
Model / Mã đặt hàng: RG6/5C-FB/CCS/80/SP/TR
Thương hiệu:
Day Tivi Sp Trang Sino Rg6 5c Fb Ccs 80 Sp Tr
Dây Tivi SP trắng Sino RG6/5C-FB/CCS/80/SP/TR

Giá (chưa VAT): Giá:2,500

Giá (gồm VAT): 2,750
Model / Mã đặt hàng: RG6/5C-FB/CCS/80/SP/TR
Thương hiệu: