Dây Tivi SP đen Sino RG6/5C-FB/CCS/80/SP

Giá (chưa VAT): Giá:2,300

Giá (gồm VAT): 2,530
Model / Mã đặt hàng: RG6/5C-FB/CCS/80/SP
Thương hiệu:
Day Tivi Sp Trang Sino Rg6 5c Fb Ccs 80 Sp Tr
Dây Tivi SP đen Sino RG6/5C-FB/CCS/80/SP

Giá (chưa VAT): Giá:2,300

Giá (gồm VAT): 2,530
Model / Mã đặt hàng: RG6/5C-FB/CCS/80/SP
Thương hiệu: