Rơ le bảo vệ pha Omron K8DS-PH1

Giá (chưa VAT): Giá:450,000

Giá (gồm VAT): 495,000
Model / Mã đặt hàng: K8DS-PH1
Thương hiệu:
Rơ le bảo vệ pha Omron K8DS-PH1
Rơ le bảo vệ pha Omron K8DS-PH1

Giá (chưa VAT): Giá:450,000

Giá (gồm VAT): 495,000
Model / Mã đặt hàng: K8DS-PH1
Thương hiệu: