Quạt bàn B3 Senko BX1212 (Lồng mạ crom)

Giá (chưa VAT): Giá:260,000

Giá (gồm VAT): 286,000
Model / Mã đặt hàng: X1212
Thương hiệu:
Quạt bàn B3 Senko BX1212 (Lồng mạ crom)

Giá (chưa VAT): Giá:260,000

Giá (gồm VAT): 286,000
Model / Mã đặt hàng: X1212
Thương hiệu: