Kìm Nhọn 6 (160mm) Cán Đỏ Top TP-4001-6

Giá (chưa VAT): Giá:76,000

Giá (gồm VAT): 83,600
Model / Mã đặt hàng: TP-4001-6
Thương hiệu:
Kìm Nhọn 6 (160mm) Cán Đỏ Top - TP-4001-6
Kìm Nhọn 6 (160mm) Cán Đỏ Top TP-4001-6

Giá (chưa VAT): Giá:76,000

Giá (gồm VAT): 83,600
Model / Mã đặt hàng: TP-4001-6
Thương hiệu: