Dao đa năng 6-5/8″/168mm Stanley 10-804

Giá (chưa VAT): Giá:510,000

Giá (gồm VAT): 561,000
Model / Mã đặt hàng: 10-804
Thương hiệu:
Bảo hành: N/A
Dao đa năng 6-5/8
Dao đa năng 6-5/8″/168mm Stanley 10-804

Giá (chưa VAT): Giá:510,000

Giá (gồm VAT): 561,000
Model / Mã đặt hàng: 10-804
Thương hiệu:
Bảo hành: N/A