Cáp mạng Cat 6 có trục nhựa Sino 6UTP/CAT6/SN/XLA

Giá (chưa VAT): Giá:6,900

Giá (gồm VAT): 7,590
Model / Mã đặt hàng: 6UTP/CAT6/SN/XLA
Thương hiệu:
Cap Mang Cat 6 Co Truc Nhua Sino 6utp Cat6 Sn Xla 3
Cáp mạng Cat 6 có trục nhựa Sino 6UTP/CAT6/SN/XLA

Giá (chưa VAT): Giá:6,900

Giá (gồm VAT): 7,590
Model / Mã đặt hàng: 6UTP/CAT6/SN/XLA
Thương hiệu: