aaaaaaaaaaaaaaa

measuring instruments


AC CLAMP METER 2000A HIOKI CM3291

3,750,000 đ

AC CLAMP METER 3280-10F

1,130,000 đ

AC CLAMP METER Hioki 3280-70F

3,990,000 đ

AC CLAMP METER HIOKI CM3281

2,280,000 đ

AC CLAMP POWER METER HIOKI CM3286-50

13,200,000 đ

AC LEAKAGE CLAMP METER HIOKI CM4001

10,000,000 đ

AC LEAKAGE CLAMP METER HIOKI CM4002

12,500,000 đ

AC LEAKAGE CLAMP METER HIOKI CM4003

14,450,000 đ

AC/DC 1000A CLAMP METER HIOKI CM4375-50

12,500,000 đ

AC/DC 2000A CLAMP METER HIOKI CM4373

7,550,000 đ

AC/DC 600A CLAMP METER HIOKI CM4371-50

11,500,000 đ

AC/DC CLAMP METER CM4373-50

11,400,000 đ